Vol 8, No 1 (2016)

DOI: https://doi.org/10.5296/ajfa.v8i1

Vol. 8, No. 1, June 2016

Table of Contents

Prashant Sharma, Brajesh Kumar
PDF
1-12
Imad Zeyad Ramadan
PDF
13-22
Hasan Zalaghi, Mahdi Khazaei
PDF
23-37
Umayal Kasi, Junaina Muhammad
PDF
38-76
Mohammad A Momani
PDF
77-99
Cheng-Li Huang, Wei-ju Chen, Kuo-Chen Lu
PDF
100-126
Chia-Ying Liu, Shiu-Chen Huang, Shieh-Liang Chen
PDF
127-151
Dana Mohammad AL-Najjar
PDF
152-167
Mohammed Mahmud Kakanda, Basariah Salim, Sitraselvi Chandren
PDF
168-181
Ya-Fang Wang
PDF
182-194
Ahmed Zemzem, Samir Zouari
PDF
195-211
Pradeep Kumar Gupta, Shailendra Kumar, Piyush Verma
PDF
212-229
Yi-Mien Lin, Hsiu Fang Chien
PDF
230-278