Author Details

Yeh, Yin-Hua, Graduate Institute of Finane, National Chiao Tung University 1001 Ta-Hsueh Rd., Hsinchu City, Taiwan