The Presidential Government System in Turkey: Discussions, Shortcomings, Suggestions

Nazım KARTAL, Emrullah Ataseven

Abstract


The presidential government system introduced in Turkey with a referendum caused much stir in the political life of the country. The communal subversion experienced was almost at unprecedented scale. Much writing was produced on the ideological and factionalizing climate that the referendum result brought. This article focuses on the technical and administrative implications the new model presents. The model, surely, suffers some shortcomings and should be amended in some respects. This article determines some of these shortcomings and offers solutions considering the democratic and administrative traditions of Turkey.


Full Text:

PDF

References


Akad, M. (1997). Genel Kamu Hukuku. Extended 2. Edition, İstanbul: Filiz kitabevi. Belçika’da 540 Gün Sonra Hükümet Kuruldu. Retrieved from http://www.ntv.com.tr/dunya/belcikada-540-gun-sonra-hukumet-kuruldu,NXJFPacYk0i1ew-OhZDJSg

Boyunsuz, Ş. Ö. (2016). Siyasi Parti Sistemlerine Göre Başkanlık Rejiminin Türkleri. Amme İdaresi Dergisi, 49(3), September.

Duverger, M. Siyasal Rejimler. Trans. Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, (without date).

Fendoğlu, H. T. (2010). Başkanlık Sistemi Tartışmaları. Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü yayınları, p. 6.

Gözler, K. (2011). Hukuka Giriş. (Extended 8th ed.) Bursa: Ekin Yayınları. Hollanda’da 150 Gündür Hükümet Kurulamadı. Retrieved from http://www.trthaber.com/haber/dunya/hollandada-150-gundur-hukumet-kurulamadi-328773.html

Gözler, K. (2016). Anayasa Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Yayınları.

Hükümet Sistemleri. Retrieved from http://www.hukumetsistemleri.org/icerik.php?bilgi=11&bolum=10

İba, Ş. (2003). Türkiye’de Başkanlık ya da Yarı-Başkanlık Rejimi Uygulanmalı mıdır?. Mülkiye Dergisi, 27(240), Summer.

Karatepe, Ş., et al. (2017). Sorularla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Ankara: Memursen Yayınları.

Keskinsoy, Ö. (2017). Anayasa ve Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Monopol Yayınları.

Kışlalı, A. T. (1991). Siyasal Sistemler. Ankara: İmge Kitabevi.

Lijphart, A., et. al. Çağdaş Demokrasiler. Trans. Ergun Özbudun & Ersin Onulduran. Ankara: Yetkin yayınları (Without date).

Nazım, K., &Yılmaz, D. (2017). Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Sistemin Kamu Yönetimine Yansımaları. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Diyarbakır. http://www.dicle.edu.tr/Contents/a852c89f-c22a-4b28-b736-256395dabfaa.pdf

Nohutçu, A. (2016). Devlet Teşkilatı Hukuku, 1, Ankara: Savaş yayınları.

Nohutçu, A. (2016). Kamu Yönetimi. (12th ed.) Ankara: Savaş yayınları.

Okutan, Ç. (2012). Siyasal Sistemler. Siyaset Bilimi, ed. Halis çetin. (3rd ed.). Ankara: Orion Kitabevi.

Özbudun, E. Cumhurbaşkanının Parti Üyeliği. http://www.hukumetsistemleri.org/icerik.php?bilgi=11&bolum=10

Rejim Değil Hükümet Sistemleri. Retrieved from http://www.milliyet.com.tr/rejim-degil-hukumet-sistemi--siyaset-2348297/

Rousseau, J. J. (2011). Toplum Sözleşmesi. Trans. Vedat Günyol. (7th ed.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Soysal, M. (1979). 100 Soruda Anayasanın Anlamı. (5th ed.). Gerçek Yayınevi.

Tunçkaşık, H., Başkanlık, Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar. Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık, Ed. Havvana Yapıcı Kaya, TBMM yayınları. https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/baskanlik_sistemi.pdf 30/08/2017

Türkiye Yol Ayrımında Çünkü Rejim Değişiyor. Retrieved from https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-subat/turkiye-yol-ayriminda-cunku-rejim-degisiyor

Versan, V. (1960). Amme İdaresi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yayınları.

Yusuf, T., & Çağatay. M. (2011). Türk Siyasal Hayatı. Ankara: Orion Yayınları.
DOI: https://doi.org/10.5296/jpag.v8i1.12756

Copyright (c) 2018 Nazım KARTAL, Emrullah Ataseven

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Journal of Public Administration and Governance  ISSN 2161-7104

Email: jpag@macrothink.org

Copyright © Macrothink Institute

To make sure that you can receive messages from us, please add the 'macrothink.org' domain to your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------