Vol 5, No 2 (2017)

DOI: https://doi.org/10.5296/jab.v5i2

Journal of Applied Biotechnology, Vol. 5, No. 2, September 2017

Table of Contents

Articles

Elham F. Mohamed, Waleed H. Shetaya, Asmaa El-Mekawy, Alia A. Shakour, Gamal Awad
PDF
p1
Xin Chen, Li Xu, Xiao-juan Zong, Hai-rong Wei, Jia-wei Wang, Dong-zi Zhu, Yue Tan, Mao-run Fu, Qing-zhong Liu
PDF
p20
M. G. Akinwale, B. O. Akinyele, A. C. Odiyi, F. N. Nwilene, O. S. Osekita, A. Shittu
PDF
p46