Vol 5, No 2 (2017)

DOI: https://doi.org/10.5296/jab.v5i2

Journal of Applied Biotechnology, Vol. 5, No. 2, 2017

Table of Contents

Articles

Elham F. Mohamed, Waleed H. Shetaya, Asmaa El-Mekawy, Alia A. Shakour, Gamal Awad
PDF
p1
Xin Chen, Li Xu, Xiao-juan Zong, Hai-rong Wei, Jia-wei Wang, Dong-zi Zhu, Yue Tan, Mao-run Fu, Qing-zhong Liu
PDF
p20
M. G. Akinwale, B. O. Akinyele, A. C. Odiyi, F. N. Nwilene, O. S. Osekita, A. Shittu
PDF
p46
Diriba Tesfaye, Kassahun Bantte, Tewodros Tadesse
PDF
p57
Anthony Cemaluk C. Egbuonu, Gladys A. Ekwuribe
PDF
p72
Bruno Loureiro Ladeira, Janaína Fernandes de Medeiros Burkert, Carlos André Burkert
PDF
p88
Lan-ping Wang, Rong-qing Geng
PDF
p99