Vol 8, No 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.5296/ire.v8i2

Vol. 8, No. 2, 2020

Table of Contents

Articles

Michael T. Miller
PDF
p1
Yao Jingjun
PDF
p14
Nikhat ., Zebun Nisa Khan
PDF
p23
Xinhua Hu
PDF
p33
Ren-Yu Liao, Ching-Tao Chang, Chun-Ying Chen
PDF
p43
Mary Goitom
PDF
p57